vrijdag 8 augustus 2014

Effectenmakelaar

EffectenmakelaarEen effectenmakelaar is een tussenpersoon (Makelaar) in de effectenhandel die alleen opdrachten op de beurs uitvoert voor rekening en op naam van een derde.

Een effectenmakelaar handelt derhalve niet voor eigen rekening.
Gebruikte begrippen in effectenmakelaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer

Begrippen waar effectenmakelaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

buy and hold
  ... buy and hold ofwel kopen en behouden is waarschijnlijk de simpelste strategie die een aandelenbelegger kan hanteren...Lees meer
stukken vordering
  ... de stukkenvordering is het tegoed in stukken effecten van bijvoorbeeld nog te leveren effecten of delen daarvan door de verkopende...Lees meer