zondag 1 juni 2014

Indexatie

IndexatieWe spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen, als de waarde of het verzekerde bedrag jaarlijks wordt aangepast aan het prijspeil.

Met andere woorden, het wordt verhoogd met het inflatie percentage.

Zie ook waardevast .
Gebruikte begrippen in indexatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waardevast
  ... een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake...Lees meer

Begrippen waar indexatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inflatie correctie belastingen
  ... onder de inflatiecorrectie belastingen verstaan we de indexatie van belastingtarieven cq vrijgestelde bedragen om de invloed van de progressiefactor...Lees meer
welvaartsvast
  ... onder welvaartsvast verstaan we bij een toekomstige vordering zoals een levensverzekering of een pensioen het wil zeggen dat dit pensioen of...Lees meer
waardevast
  ... een vermogensbestandeel zoals bijvoorbeeld aanspraak op een pensioen is waardevast als het de algemene prijsontwikkeling volgt of dat er sprake...Lees meer