zondag 1 juni 2014

Incoterms

IncotermsDe zogenaamde Incoterms zijn de internationale regels voor de interpretatie van leveringscondities, opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC) en voor het eerst gepubliceerd in 1936. Partijen kunnen in een overeenkomst deze incoterms als algemene basis van hun contract aanvaarden of name genoemde afwijkingen of aanvullingen daarop overeenkomen.
Gebruikte begrippen in incoterms


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer

Begrippen waar incoterms in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer