zondag 1 juni 2014

Importsubstitutie

ImportsubstitutieWe spreken van importsubstitutie als een land goederen die het eerst importeerde nu zelf gaat vervaardigen.

Vooral bij ontwikkelende landen

We zien deze vorm van importsubstitutie vooral bij landen die in een duidelijke ontwikkelingsfase zitten. Naar mate men meer zelf kan wordt men minder afhankelijk van het buitenland. Dat betekent minder voorwaarden die door het buitenland worden opgelegd.

Opwaartse spiraal 

Maar ook minder geld dat de grens over verdwijnt en dat dus meer ten goede komt aan de eigen economie. Daarmee zijn weer voorwaarden voor een volgende ronde van importsubstitutie te realiseren zodat een dergelijk zich ontwikkelend land in een opwaartse spiraal kan komen.
Gebruikte begrippen in importsubstitutie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer