zondag 1 juni 2014

Importfinanciering

ImportfinancieringImportfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn.

De financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een vorm is de zogeheten nafinanciering in rekeningcourant.

Hierbij krijgt de importeur krediet krijgt om de exporteur te kunnen betalen door middel van een documentair krediet voor uitgestelde betaling.


Gebruikte begrippen in importfinanciering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer