zondag 1 juni 2014

incassoprocedure

IncassoprocedureDe incassoprocedure is een vaste procedure die in een bedrijf hanteert om vorderingen te innen.

Hierin komen zaken als het aantal te versturen aanmaningen terug, wanneer een incassobureau wordt ingeschakeld en wanneer er een deurwaarder wordt ingeschakeld.Gebruikte begrippen in incassoprocedure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
deurwaarder
  ... een deurwaarder is een ambtenaar die door de overheid wordt aangesteld en wiens taak bestaat uit het doen van bepaalde...Lees meer