vrijdag 2 mei 2014

Rentecoupon

RentecouponEen rentecoupon is een soort waardebon, een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd.

Tegen het overleggen van deze rentecoupon wordt de rente vergoed: We spreken bijvoorbeeld van "een obligatielening met een (rente)coupon van 6 procent".

Omdat deze rentecoupons evenals dividendbewijzen vroeger bij fysieke aandelen daadwerkelijk afgeknipt moesten worden noemde men een belegger vroeger ook wel een couponknipper.
Gebruikte begrippen in rentecoupon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer

Begrippen waar rentecoupon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

negatieve rente
  ... tegenwoordig voorjaar 2105 komen we het vreemde begrip negatieve rente nog wel eens tegen met name staatsobligaties van de...Lees meer