zaterdag 17 mei 2014

Saldo schatkist

Saldo schatkistHet zogenaamde saldo schatkist is het tegoed van het Rijk bij De Nederlandsche Bank NV dat tot uitdrukking komt in de post "Rijks Schatkist" op de weekstaat van de DNB.

Mutaties in het saldo schatkist ontstaan in hoofdzaak als gevolg van betalingen naar en van banken zoals salarisbetalingen aan ambtenaren, sociale uitkeringen resp. belastingbetalingen, stortingen op schatkistpapier, stortingen op staatsleningen en dergelijke.


Gebruikte begrippen in saldoschatkist


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer