zaterdag 17 mei 2014

Om niet

Om nietDe term om niet komen we vooral tegen in ambtelijke stukken van de rijksoverheid. Het wil zoiets zeggen dat er geld wordt verstrekt waar geen directe tegenprestatie van de ontvanger tegenover staat.

Het werkt niet alleen vanuit de overheid want de belasting is een prima voorbeeld. Je betaalt altijd belasting. Of de overheid daar in jouw ogen nu iets zinnigs mee doet of niet. Je krijgt er in elk geval geen directe tegenprestatie van het rijk voor terug, hooguit een indirecte.
Gebruikte begrippen in om niet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer