vrijdag 30 mei 2014

huisherenverklaring

HuisherenverklaringEen zogenaamde Huisherenverklaring is een verklaring van de verhuurder of verpachter, dat hij op de hoogte is van de rechten van derden op bepaalde goederen en dat hij ten behoeve van deze derden afstand doet van het wettelijk voorrecht dat hij anders zou hebben.Gebruikte begrippen in huisherenverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer