vrijdag 30 mei 2014

Hoogconjunctuur

Hoogconjunctuur



We spreken van een hoogconjunctuur als we in een top van de conjunctuurgolfbeweging zitten.

Op dat moment groeit de de nationale productie met een percentage dat veel hoger ligt dan de gemiddelde trend.



Gebruikte begrippen in hoogconjunctuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Begrippen waar hoogconjunctuur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onder consumptietheorie
  ... de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur...Lees meer