vrijdag 30 mei 2014

hoofdrekening van banken bij de Nederlandsche Bank

hoofdrekening van banken bij de Nederlandsche BankDe hoofdrekening van banken bij de Nederlandsche Bank is de rekening die iedere bank bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) aanhoudt en via welke het interbancaire betalingsverkeer wordt afgewikkeld.

Over het creditsaldo wordt geen rente vergoed.

Debetstanden zijn slechts toegestaan als er onderpand bij DNB is gedeponeerd. Ook zijn debetstanden aan een maximum gebonden.


Gebruikte begrippen in hoofdrekeningbanken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer