donderdag 29 mei 2014

Homogene goederen

Homogene goederenOnder Homogene goederen verstaan we goederen die in het oog van de consument een bepaalde behoefte even goed bevredigen. Ze worden dus door de consument als min of meer gelijkwaardig gezien. Er is daardoor ook geen voorkeur voor een aanbieder.

De consument gaat bij homogene goederen uitsluitend op prijsverschillen letten omdat deze goederen voor hem alleen daarin verschillen.

Homogene goederen worden niet altijd door de consument als zodanig ervaren. Veel technische producten of zogenaamde A-merken zijn dezelfde producten in een ander jasje. Toch kunnen sommige consumenten hun voorkeur hierin met veel fanatisme verdedigen.
Gebruikte begrippen in homogene goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer