donderdag 29 mei 2014

Hoeveelheidaanpasser

HoeveelheidaanpasserIn de economie kennen we de hoeveelheidaanpasser.

De hoeveelheidaanpasser is een marktpartij die zo weinig koopt of verkoopt dat hij geen enkele invloed op de marktprijzen uit kan oefenen.

De hoeveelheden die hij koopt of verkoopt past hij aan aan de marktprijs.

Neem als voorbeeld een consument die een pak melk koopt in de supermarkt.

Hij heeft daarmee geen enkele invloed op de melkprijzen.


Gebruikte begrippen in hoeveelheidaanpasser


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer