dinsdag 6 mei 2014

Geldtheorie

GeldtheorieDe geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen


  • de geldhoeveelheid (M), 
  • de omloopsnelheid van het geld (V), 
  • het volume van de transacties (T) en 
  • het prijsindexcijfer of prijsniveau (P).


Er ontstaan een evenwichtssituatie op als voldaan is aan de voorwaarde

M x V = P x T

Deze formule wordt de verkeersvergelijking genoemd.

Ook spreken we wel van de kwantiteitsvergelijking van Irving Fisher
Gebruikte begrippen in geldtheorie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
kwantiteitsvergelijking
  ... de kwantiteitsvergelijking wordt ook wel de verkeersvergelijking van fisher genoemd...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer

Begrippen waar geldtheorie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kwantiteitstheorie
  ... de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt...Lees meer
kasvoorraad
  ... onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen bedrijven en overheid opgeslagen gelden...Lees meer