woensdag 7 mei 2014

financiële activa

Financiële activaOnder de financiële Activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben.  Dit wil zeggen dat deze financiële activa een recht vertegenwoordigen dat in de toekomst in geld omgezet kan worden.

Voorbeelden van financiële Activa zijn aandelen in een vennootschap, de liquide middelen van een bedrijf en obligaties

Vertalingen financiële activa

Engels:  Financial assets