zondag 4 mei 2014

Cross default

Cross defaultOnder een cross default verstaan we een clausule in een overeenkomst van geldlening bij een debiteur die meerdere geldleningen aanhoudt.

Deze cross default clausule houdt in dat er van verzuim sprake zal zijn als de debiteur bij een van deze leningen zijn verplichtingen niet nakomt.
Gebruikte begrippen in cross default


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
default
  ... onder een default verstaan we in de financi ële wereld de situatie dat iemand die een lening obligatie of iets dergelijks...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer