zaterdag 31 mei 2014

Iceberg transactie

Iceberg transactieWe spreken van een iceberg transactie als een grote partij bij een effectentransactie van grote omvang eerst een kleine transactie doet (het zogenaamde topje van de ijsberg) om, als die transactie gunstig door de markt wordt ontvangen, het geheel op de markt te zetten.
Gebruikte begrippen in iceberg transactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer