donderdag 29 mei 2014

Hog corn ratio

Hog corn ratioDe hog corn ratio behoort evenals de feedratio tot de kengetallen waarmee in de termijnhandel verschillende contracten aan elkaar worden gerelateerd.
Gebruikte begrippen in hogcornratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

feedratio
  ... de zogenaamde feed ratio is een verhoudingsgetal uit de wereld van de termijnhandel waarmee de kosten van voeding van...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer