donderdag 29 mei 2014

Hoekmansbedrijf

HoekmansbedrijfEen hoekmansbedrijf is een onderneming die vóór de introductie van de schermenhandel de functie van hoekman in een "hoek" van de beursvloer uitvoerde.

Het werk van de hoekman is in verschillende gedaanten en onder verschillende namen natuurlijk wel gebleven en we spreken nu dan ook meer van functionarissen als marketmaker, animateur en dergelijke
Gebruikte begrippen in hoekmansbedrijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
marketmaker
  ... een market maker is een lid van de optiebeurs dat gemachtigd is uitsluitend te handelen voor eigen rekening en...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
schermenhandel
  ... onder schermenhandel verstaan we een handelssysteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Begrippen waar hoekmansbedrijf in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer