woensdag 21 mei 2014

Forward guidance

Forward guidance

Forward guidance slaat op bepaald gedrag van directeuren van centrale banken.

Directeuren van een centrale bank kunnen veel invloed hebben op de effectenbeurzen. Dat is niet alleen door hun beslissingen, maar ook door de toelichting die ze daarop geven.

Vaak geven deze toelichtingen al aan waar de centrale bank voor de toekomst aan zit te denken. En daarmee kan een directeur de markt alvast een beetje sturen in een bepaalde richting door een verwachting te wekken.

En vooral in de financiële wereld hebben die de neiging om door een zelfvervullende profetie ook nog eens bewaarheid te worden.
Gebruikte begrippen in forward guidance


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
guidance
  ... onder guidance verstaan we het gebruik in de verenigde staten om elke drie maanden een prognose van de winstcijfers voor...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer