woensdag 21 mei 2014

financiële markten

Financiële marktenDe financiële markten zijn een verzamelnaam voor de markten waarop vraag en aanbod naar lang en kortlopend geld dan wel kapitaal bij elkaar komen. De geld- en kapitaalmarkt zijn dan ook duidelijk te onderscheiden. Daarnaast zijn er deelmarkten als de aandelenmarkt, de hypotheekmarkt en dergelijke.

Met name in de media en de politiek worden "de financiële markten" af en toe als een soort levend mechanisme gezien dat zich af en toe op een weerloze prooi werpt. Bijvoorbeeld als een land het economisch slecht doet en dat dan een hogere rente moet gaan betalen. Dit levert vaak een karikaturaal beeld op. Vooral bij de Eurocrisis is dat af en toe het geval.

De financiële markten is het niet fysiek bestaande markt voor financiële producten. Vrijwel allemaal computerhandel middels computers die op allerlei manieren en via allerlei netwerken met elkaar verbonden zijn. Er worden allerlei vermogenstitels verhandeld. Denk aan aandelen, valuta, obligaties, opties, swaps en dergelijke.

Met name de handel in afgeleide producten, de zogenaamde derivaten en de mogelijk tot het innemen van posities met de een onderliggende waarde die men niet bezit, de zogenaamde short posities bezorgen de politiek de koude rillingen en de media gaan hier graag in mee, meestal zonder het geringste idee te hebben waar het nu eigenlijk om gaat.

Deze financiële markten vormen de schrik van de politiek omdat foute beslissingen meestal resulteren in hogere rentes etc.