vrijdag 2 mei 2014

beleggen in nanotechnologie

beleggen in nanotechnologieAls we gaan kijken naar beleggen in nanotechnologie dan is het natuurlijk goed om te weten waar we nu eigenlijk qua grootte over praten.

nano in het woord nanotechnologie slaat op de piepkleine schaal waarop de nanotechnologie zich richt, namelijk de schaal van 1 tot enkele nanometers.

Een nanometer, afgekort tot 1nm is 1/1.000.000.000 meter.

Dit is een lengte is waarop nog maar enkele atomen passen.

We spreken dan ook van nanotechnologie als we het hebben over toegepaste technologie op de schaal van enkele atomen.

Gezien het feit dat er steeds meer schakelingen en functionaliteiten op enkele millimeters gepropt moeten worden bij het vervaardigen van micro-electronica vinden we hier de belangstelling voor deze techniek natuurlijk direct terug.

Maar we vinden ook toepassingen in de medische wetenschappen, met name waar het het vervaardigen van medicijnen betreft.

Men streeft daarbij naar medicijnen die zo klein zijn dat ze bijvoorbeeld door een laagje koolstof beschermd kunnen worden.

Een bijkomend aspect daarbij is echter, dat stoffen zich op een nano-niveau heel anders willen gedragen dan op een "normaal" niveau. Dat betekent dat sterke verkleining niet automatisch een oplossing oplevert maar wellicht zelfs nieuwe problemen.

Terug naar het aspect beleggen.


Kansen om in deze veelbelovende technieken te beleggen moeten we dus zoeken bij bedrijven die veel toegepast onderzoek doen op het terrein van de nanotechnologie.

Denk bij beleggen in nanotechnologie dus vooral aan vergevorderde fabrikanten van halfgeleiders en andere chips, en in bedrijven die zich bezighouden met onderzoek naar de toepasbaarheid van medicijnen.


Gebruikte begrippen in nanotechnologie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer