dinsdag 6 mei 2014

Verkorte balans van De Nederlandsche Bank NV

Verkorte balans van De Nederlandsche Bank NVDe Verkorte balans van De Nederlandsche Bank NV is een andere benaming van de weekstaat van De Nederlandsche Bank NV.

Deze Verkorte balans wordt iedere maandag (mits dit een werkdag is) na de sluiting van de kas opgemaakt en voor de publikatie in een aantal dagbladen en in de Staatscourant vrijgegeven.

Met behulp van deze Verkorte balans van De Nederlandsche Bank NV kan een inzicht verkregen worden in de ontwikkelingen die gaande zijn op de geldmarkt.

Vertalingen Verkorte balans van De Nederlandsche Bank NV

Engels:  summary balance sheet of the Netherlands Bank

Gebruikte begrippen in verkorte balans nederlandsche bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer