zondag 13 april 2014

Overtrader

OvertraderDe overtrader ziet overal en altijd kansen om in de markt te stappen. En hij doet dat ook. Nu is daadkracht voor traders op zich een prima eigenschap maar er zijn wel grenzen en die dreigt de overtrader dan ook te overschrijden.

Natuurlijk biedt de markt kansen maar zeker niet permanent. Soms zelfs een lange tijd niets. Ook niet aan de overtrader die in deze slechte perioden kapitalen kan verliezen.

Jesse Livermore, één van de grootste Traders uit de geschiedenis zei het als volgt: "Ik heb het grootste deel van mijn kapitaal vergaard door helemaal niets te doen".
Gebruikte begrippen in overtrader


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer