zondag 6 april 2014

Royeren

RoyerenOnder royeren verstaan we het doorhalen van een aankooporder of verkooporder.

Het verwisselen van certificaten in de onderliggende originele aandelen wordt eveneens royeren genoemd.