dinsdag 1 april 2014

Aflossingsperiode

AflossingsperiodeDe aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgeloot.

Als elk jaar 25% wordt uitgeloot , dan zal de aflossingsperiode dus 4 jaar bedragen.

Vaak is de aflossingsperiode vastgelegd in een aflossingsschema

Gebruikte begrippen in aflossingsperiode


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar aflossingsperiode in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

absolute call privilege
  ... Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst...Lees meer