zaterdag 12 april 2014

zwarte cijfers

Zwarte cijfersWe zeggen dat een persoon of onderneming in de zwarte cijfers zit op het moment dat de investeringen een positief rendement behalen.
Gebruikte begrippen in zwarte cijfers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer