zaterdag 19 april 2014

uitgavenquote

UitgavenquoteOnder de uitgavenquote verstaan we de collectieve uitgaven uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product.
Gebruikte begrippen in uitgavenquote


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

collectieve uitgaven
  ... de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen...Lees meer


Begrippen waar uitgavenquote in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

collectieve uitgaven quote
  ... de collectieve uitgavenquote is het het totaal van de gezamenlijke uitgaven van de rijksoverheid de sociale fondsen en de...Lees meer