zaterdag 19 april 2014

Uitbreiding van kapitaal

Uitbreiding van kapitaalVerhoging van het geplaatst kapitaal. Bij een naamloze vennootschap en besloten vennootschap is verhoging van het geplaatste kapitaal niet mogelijk boven het maatschappelijk kapitaal, tenzij dit laatste eveneens wordt verhoogd.

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal is evenwel slechts mogelijk nadat de statuten dienovereenkomstig zijn gewijzigd. zie ook bij aandelenkapitaal.
Gebruikte begrippen in uitbreiding kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geplaatst kapitaal
  ... het zogenaamde geplaatst kapitaal is het gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor de vennootschap aandelen heeft uitgegeven...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
maatschappelijk kapitaal
  ... we sproken in plaats van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal ook wel van het statutair kapitaal...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer