vrijdag 11 april 2014

totale variabele kosten

Totale variabele kostenOnder de totale variabele kosten ofwel de TVK verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet.

Het zijn de kosten die nodig zijn om één product te maken zoals energie (elektriciteit), inkoopprijs van grondstoffen, halffabrikaten en dergelijke.

De totale variabele kosten zijn nul op het moment dat de productie stil ligt.

De totale variabele kosten kunnen beïnvloed worden door een grotere efficiëncy bij de productie, een lagere inkoop of verbeterde, goedkopere productietechnieken.
Gebruikte begrippen in totale variabele kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer

Begrippen waar totale variabele kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer