vrijdag 4 april 2014

Rentezetting

RentezettingOnder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te ontvangen creditrente.

Bij de rentezetting zijn ondermeer de looptijd, de aard en omvang van de betrokken transactie en de concurrentie van andere banken van belang.
Gebruikte begrippen in rentezetting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer