woensdag 2 april 2014

Maximale totale winst

Maximale totale winstDe Maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is.

In theorie is de Maximale totale winst bereikt als de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten.

Zou de marginale opbrengst hoger zijn dan is er een hogere winst mogelijk door meer te produceren. In het omgekeerde geval zou de winst afnemen en kan daarmee ook niet maximaal zijn.

In de praktijk zullen er niet veel ondernemers deze berekeningen maken en zijn ze dus vrij theoretisch en hypothetisch van aard.
Gebruikte begrippen in maximale totale winst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
marginale opbrengst
  ... onder de marginale opbrengst mo verstaan we de extra opbrengst als er één eenheid meer wordt verkocht...Lees meer
totale opbrengst
  ... de totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar maximale totale winst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer