zondag 13 april 2014

Exploitatieoverschot

ExploitatieoverschotHet exploitatieoverschot is de toegevoegde waarde na aftrek van de beloning van werknemers en het saldo van overige belastingen en subsidies op productie, zoals OZB en motorrijtuigenbelasting.

Bij vennootschappen kan het exploitatieoverschot worden opgevat als beloning voor de inzet van kapitaal.

Bij zelfstandigen bevat het daarnaast een beloning voor de inzet van arbeid door zelfstandigen en hun meewerkende gezinsleden.