vanaf 1-9-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

vanaf 1-9-2019 dagelijks het sentiment van een aantal beurzen met hun cyclus

zaterdag 12 april 2014

Elasticiteit

Elasticiteit



In de economie geeft de zogenaamde elasticiteit aan hoe de ene grootheid op de andere reageert. Bijvoorbeeld als de ene grootheid 3% verandert, verandert de andere grootheid 5%.

Bij een positieve elasticiteit gaan beide grootheden dezelfde kant op. Ze worden bijvoorbeeld beide groter. Bij een negatieve elasticiteit gaan ze verschillende kanten op. Als de ene groter wordt, wordt de andere kleiner. Elasticiteit zien we veel bij bijvoorbeeld prijzen.

Elasticiteit in formule:

       procentuele verandering van het gevolg
E = ---------------------------------------------------
       procentuele verandering van de oorzaak.

Dit kan de volgende waarden hebben:

E=0 er is geen sprake van enige elasticiteit

-1 < E < 0 of 0 < E < 1 er is nauwelijks sprake van enige elasticiteit

E =1 of E=-1 Noch elastisch, noch niet-elastisch

E<-1 en E>1 Er is sprake van elasticiteit

E is zeer groot of zeer negatief: Er is sprake van een volkomen elasticiteit.




Gebruikte begrippen in elasticiteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Begrippen waar elasticiteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer
elasticiteit van warrants
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer
gearing
  ... de elasticiteit van warrants is de gevoeligheid van de warrant in procenten voor een schommeling van de onderliggende...Lees meer

vanaf 1-9-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-9-2019 dagelijks de beurstimer

vanaf 1-9-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

vanaf 1-9-2019 dagelijkse de oversold/overbought status

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.