zaterdag 5 april 2014

Brent index

Brent indexOnder het begrip Brent Index verstaan we de contante prijs voor Noorzee Brent ruwe olie. De Brent Index wordt berekend door de IPE.

De index ligt echter wel onder vuur. Zo is er de Consilience Energy Advisory Group of CEAG die een grondige revisie wil.  Met name de informatieleverancier Platts krijgt het flink te verduren.

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, maar van regulering is nog niet veel sprake. Rusland, de VS en andere olieleveranciers spelen nog geen enkele rol.

Ook de Europese Commissie krijgt een sneer over het feit dat men geen kans ziet om regulering in gang te zetten. Hervormingen zitten er binnen afzienbare tijd dan ook niet meer in.
Gebruikte begrippen in brent index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
europese commissie
  ... de europese commissie is een uitvoerend orgaan van de europese gemeenschappen dat tevens toeziet op de naleving van de...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
revisie
  ... het begrip revisie heeft meerdere betekenissen 1 periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer