zondag 13 april 2014

Bodembeslag

BodembeslagOnder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die door de fiscus geïnd worden op bepaalde roerende goederen die zich als inventaris bevinden op de grond die in gebruik is bij de belastingschuldige.

Het maakt bij het bodembeslag niet uit wie de daadwerkelijke eigenaar van die goederen is.

Een voorwaarde is wel dat de goederen waarop beslag gelegd wordt tot de zogenaamde stoffering van het huis of bedrijf van de belastingplichtige.

Met stoffering wordt bedoeld dat het gaat om roerende goederen die dienen tot enigszins tot duurzaam gebruik van het perceel overeenkomstig de bestemming ervan.


Vertalingen van bodembeslag

Engels:   attachment of goods and chattels found on the premises

Gebruikte begrippen in bodembeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer