zaterdag 12 april 2014

Bedrijfsschap

BedrijfsschapOnder een bedrijfsschap verstaan we een wettelijke organisatie van ondernemingen die dezelfde maatschappelijke functie hebben.

De wettelijk grondslag van de bedrijfsschappen ligt bij de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO).

De bevoegdheden liggen met name op het sociale vlak.

Denk hierbij aan sociale uitkeringen, de regeling van werktijden en dergelijke.

Het bedrijfschap behandelt daarnaast ook sociale, economische en ook technische zaken.

Het bedrijfschap kan bindende regels opleggen voor de bedrijfsgenoten en heffingen opleggen om de eigen activiteiten te financieren.

Wanneer een bedrijfschap is ingesteld moet ieder bedrijf dat in die bedrijfstak werkzaam is daar lid van zijn en zich houden aan de regels die het bedrijfsschap stelt.

Vertalingen bedrijfsschap

Engels:  industrial board

Gebruikte begrippen in bedrijfsschap


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
  ... een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie ofwel een pbo is een organisatie van een bedrijfstak die de bevoegdheid heeft om diverse zaken...Lees meer