zaterdag 5 april 2014

azijnmaatregel

AzijnmaatregelEen azijnmaatregel is een maatregel van een lokale overheid die niet zozeer door rationele doeleinden wordt ingegeven maar meer door idealistische, zoals milieudoeleinden, het tegengaan van autoverkeer, het tegengaan van leegstand en dergelijke.

Gebruikte begrippen in azijnmaatregel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer