vrijdag 4 april 2014

Arbeidspecialisatie

ArbeidspecialisatieOnder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces.

Deze specialisatie zorgt ervoor dat mensen goederen en/of diensten met elkaar moeten gaan ruilen.

Want ze hebben niet zelf aIle goederen waaraan ze behoefte hebben en ze kunnen deze ook niet altijd zelf maken.

Gebruikte begrippen in arbeidspecialisatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
specialisatie
  ... specialisatie is een verbijzondering van bedrijven in horizontale richting waardoor delen van nieuwe bedrijfskolommen ontstaan...Lees meer