dinsdag 1 april 2014

aggregatiegraad

AggregatiegraadWe spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie. Zo hebben we in de microeconomie vooral te maken met concrete zaken. Maar gaan we op een hoger niveau zitten, bijvoorbeeld in de macro-economie, dan praten we alleen nog over begrippen en abstracte zaken. In de economie beschouwen we de micro-economie dan ook als de laagste aggregatiegraad en de macro-economie als de hoogste.

Gebruikte begrippen in aggregatiegraad


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
microeconomie
  ... de micro economie bekijkt de economische activiteiten van individuele bedrijven en gezinnen in verband met het tot stand komen...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer


Begrippen waar aggregatiegraad in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macroeconomie
  ... de macro economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen...Lees meer