zondag 20 april 2014

Yield Curve

Yield CurveDe yieldcurve of rentekromme is een lijn die het verband aangeeft tussen de looptijd van kredieten en het rentepercentage.

In het algemeen geldt dat het rentepercentage hoger is naarmate de looptijd langer is.


yieldcurve

Dit hangt samen met het toenemen van onder meer het debiteurenrisico en het inflatierisico.

Als (tijdelijk) het tarief van de korte rente boven dat van de lange rente ligt, wordt gesproken over een 'omgekeerde' of ïnverted" rentestructuur.
Gebruikte begrippen in Yieldcurve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteurenrisico
  ... ondernemingsrisico binnen een onderneming onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
lange rente
  ... de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer