zaterdag 19 april 2014

Uitlotingsgroep

UitlotingsgroepDe term uitlotingsgroep komen we tegen bij de obligaties.

Hierbij wordt, als er geen sprake is van aflossing van de obligatie in één keer, jaarlijks een groep obligaties geselecteerd op een bepaald kenmerk zoals een nummer of een letter.

Deze geselecteerde groep wordt dan als uitgeloot beschouwd.
Gebruikte begrippen in uitlotingsgroep


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar uitlotingsgroep in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

groepsnummer bij een CF obligatie
  ... het groepsnummer bij een cfobligatie is een nummer dat aan elke zogeheten lotingsgroep van obligaties waarin...Lees meer