maandag 14 april 2014

koers

koersDe koers is de beurswaarde van een effect op een bepaald moment of ook wel de prijs die je voor het effect betaalt.

Bij aandelen, opties, warrants en dergelijke wordt de koers uitgedrukt in geld, dus in euro's of dollars.

Bij obligaties staat de koers in procenten.Dus als hier een koers van 99,55 staat dan betalen we voor deze obligatie 995.50 euro

De Verenigde Staten kende lange tijd een notering in breuken, bijvoorbeeld 56 1/8, wat bij ons neer zou komen op 56.125 ofwel op 2 cijfers afgerond 56.13.

Achtergrond koers

De huidige koers is de som van alle meningen en daaruit voortkomende beslissingen op het gebied van beleggen en trading op dit moment. De cijfers van import en export? Ze zijn verwerkt. De mening van de Centrale bank of een wijziging van het beleid? Het zit al in de koers. De winst- en verliescijfers van een bedrijf? De politieke situatie? Ze zijn allemaal al in de koers van vandaag terug te vinden.

Kortom, elke fundamentele factor die de markt kent is ergens in de koers terug te vinden. Want uiteindelijk vindt de kopende en de verkopende markt op een bepaalde prijs toch een vorm van consensus. En dat levert het een bepaald koersniveau op.

Bij sommigen is die mening over allerlei externe factoren misschien helemaal nergens op gebaseerd en is het uitsluitend emotie. Anderen baseren hun mening over het optimale koersniveau op de meest geavanceerde wiskundige modellen. Maar uiteindelijk bepalen ze met elkaar ze de koers.

Als er nieuwe informatie naar buiten komt dat kan dat het sentiment van de koersbepalende groep op een bepaalde manier beïnvloeden. De koersen zullen gaan bewegen. Soms nauwelijks, soms dramatisch. En de traders die actief zijn zullen hun sporen achterlaten als wild in de sneeuw.

Uiteindelijk zullen de patronen herleidbaar zijn naar statistisch veel voorkomende acties en daar zullen dan de technische analisten weer op reageren.