zaterdag 12 april 2014

Diversiteitsverschijnsel

DiversiteitsverschijnselHet zogenaamde diversiteitsverschijnsel is het verschijnsel dat de investeringen in variabele kapitaalgoederen elk op een ander tijdstip hun eigen minimum en maximum vermogensbehoefte hebben.

Deze verschillen in de tijd en in de omvang van het benodigde vermogen maakt, dat schommelingen in de grootte van de vermogensbehoefte voor alle kapitaalgoederen bij elkaar worden afgezwakt omdat hier een vorm van optelling plaatsvindt.

Is de ene hoog, dan is de andere laag, etc. Het totaal is dan redelijk constant.Gebruikte begrippen in diversiteitsverschijnsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer