maandag 28 april 2014

bonusplafond

BonusplafondOnder het zogenaamde bonusplafond verstaan we de regel in de een nieuwe gedragscode voor bankiers dat de bonus van de leden van de raad van bestuur mag niet hoger zijn dan hun vaste salaris.

Deze regel was op verzoek van minister Wouter Bos van Financiën (PvdA). Bos pleitte al tijden voor zo’n bonusplafond.

Volgens velen is het een illusie dat met dit plafond paal en perk wordt gesteld aan de hebzucht van bankiers.

Deskundigen zijn van mening dat deze bonussen een van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis waren.

Skeptici wijzen erop dat de regel zich tot de raad van bestuur beperkt terwijl juist in de lagen onder het bestuur, bij handelaren en managers,wordt jacht gemaakt op steeds hogere bonussen.

Daarnaast werkt de regeling in de hand dat alles wat meer onder de tafel, in het geniep gaat gebeuren.

Bankiers zullen ook hun vaste salaris verhogen, waardoor ook de bonus weer hoger zal uitvallen.

Kenmerkend aan al dit soort regelingen vanuit de politiek, dat er vaak eerder een oplossing gevonden is om de regel te ontduiken dan dat de periode duurt waarna deze in moet gaan. Het effect is dan ook vrijwel altijd nihil .
Gebruikte begrippen in bonusplafond


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
raad van bestuur
  ... de raad van bestuur is het feitelijke bestuur van een vennootschap nv of bv...Lees meer