dinsdag 1 april 2014

Amortisatiebewijs

AmortisatiebewijsIn het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd.

Een amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie, waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld.

Het amortisatiebewijs geeft recht op een gedeelte van de winst of overwinst en soms ook op een eventueel liquidatiesaldo.

Vertalingen van amortisatiebewijs

Engels: Scrip certificate

Gebruikte begrippen in amortisatiebewijs


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
overwinst
  ... 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
scrip
  ... het begrip scrip heeft meerdere betekenissen 1 waardepapier waarvan een bepaald aantal in een aandeel resp een obligatie kan worden omgewisseld...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar amortisatiebewijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

LAP
  ... in het beursjargon verstaat men onder een lap een oprichtersbewijs een oprichtersaandeel een winstbewijs een amortisatiebewijs een bewijs van deelgerechtigheid...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer