dinsdag 1 april 2014

algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhoudersDe algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap , dat o.a de bevoegdheid om statuten te wijzigen, de jaarrekening goed te keuren en het recht van enquête bezit.

Gebruikte begrippen in algemene vergadering van aandeelhouders


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer