donderdag 20 maart 2014

Magnesium

MagnesiumMagnesium is een metaal dat in de natuur overvloedig voorkomt maar dat slechts in kleine hoeveelheden gewonnen kan worden. De hoeveelheid magnesium dat elk jaar geproduceerd wordt is ongeveer 400.000 ton. De hoeveelheid geproduceerde aluminium per jaar is ongeveer 22.000.000 ton.

Magnesium is het lichtste metalen dat gebruikt kan worden voor constructiewerken. Magnesium komt na aluminium en ijzer het meeste voor in de aardkorst. Daarnaast komt magnesium voor in zeewater. Er zit 6.000.000 ton van magnesium in een kubieke kilometer zeewater.

Het zeer lichte gewicht van magnesium maakt het vooral aantrekkelijk voor ruimtevaart en automobielindustrie. De hoge prijs in vergelijking met aluminium beperkt echter de toepassing. Toch heeft magnesium inherente voordelen waaronder een grotere stijfheid en een veel hogere dempingsvermogen.

Als verhandelbare grondstof zal het metaal dan ook steeds belangrijker worden.
Gebruikte begrippen in magnesium


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
ton
  ... een ton is de aanduiding voor een hoeveelheid van 100000 geldeenheden...Lees meer