dinsdag 18 maart 2014

First notice day

First notice dayIn de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de First notice day.

De First notice day is de eerste mogelijkheid waarop een partij in een een termijnhandeltransactie aan kan geven dat hij een contract niet in geld wenst af te handelen maar daarentegen de goederen die als onderliggende waarde dienen, fysiek geleverd wenst te hebben, dan wel zelf wenst te leveren.
Gebruikte begrippen in first notice day


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer